Poskytovaná péče

Ordinační bělení

Systém ordinačního bělení Philips ZOOM ! patří mezi tzv. světlem aktivované bělení. Využívá kombinaci gelu s 6% koncentrací peroxidu vodíku (maximální povolená koncentrace v EU ) a nové bělící LED lampy ZOOM ! WhiteSpeed. Světlo lampy aktivuje bělící gel a zvyšuje účinnost procesu bělení. Během aktivace se sloučenina peroxidu vodíku rozkládá a přitom dochází ke vzniku volných radikálů, které působí v dentinu a štěpí pigmentové molekuly žlutého zabarvení na průhledné. Ordinační, světlem aktivované, bělení zahrnuje 4 patnáctiminutové cykly, díky nimž lze dosáhnout vybělení až o 6 odstínů. U ordinačního bělení Philips ZOOM je kromě peroxidu vodíku využíváno modré světlo lampy Philips ZOOM! WhiteSpeed. Jelikož žlutá a modrá barva se na kruhovém diagramu barevného spektra nacházejí proti sobě, žlutá barva nejvýrazněji absorbuje pravě modrou barvu. Teoretické i empirické práce naznačují, že absorpce modrého světla lampy WhiteSpeed žlutými chromofory zubních pigmentací vede ke zvýšení energie elektronů. To usnadňuje štěpení uhlíkových vazeb chromoforu mnohem výrazněji, než při použití samotného peroxidu vodíku. Proto je s Philips ZOOM! odstraněno více nežádoucího žlutého zabarvení zubů.

Více o ordinačním bělení.

Korunky na počkání

Co je CEREC?

Slovo Cerec vzniklo složení počátečních písmen Chairside Economical Restoration of
Esthetic Ceramics, což lze volně přeložit jako ekonomická výroba estetických
keramických náhrad, přičemž hlavní předností Cerecu je možnost vyrobit zubní náhradu
během jedné návštěvy pacienta. Ošetření Cerecem má pro pacienta hned několik výhod:

1. úspora času, jelikož náhrady je možné zhotovit během jedné návštěvy
pacienta v ordinaci a není proto nutné docházet vícekrát

2. náhrady vyrobené z Cerecu jsou zhotoveny z keramických bloků
špičkových vlastností, jak estetických, tak fyzikálních

3. jelikož při práci s Cerecem jsou používány keramické materiály, jsou
náhrady biokompatibilní a nehrozí tak negativní reakce organismu vůči
použitým materiálům

4. nejnovější postupy při výrobě bloků pro Cerec zajišťují vynikající
estetické vlastnosti bloků a díky tomu přirozený vzhled náhrad

5. dlouholeté zkušenosti a klinické studie zajišťují dlouhou trvanlivost
zubních náhrad z Cerecu

Ošetření laserem

Ve srovnání s konvenčními postupy zubního lékařství je léčba s využitím přístroje SIROLaser Advance méně invazivní, dochází při ní jen k minimálnímu poškození buněk, krvácení je mírnější, srážlivost krve je lepší a pooperační otok je jen zanedbatelný.

Použití

  • Endodontické ošetření
  • Léčba bolesti
  • Ošetření periodontálních onemocnění
  • Chirurgické zákroky

Vyšetření chrupu

Vstupní komplexní vyšetření zahrnuje celkové vyšetření chrupu – kromě standardních metod (vyšetření zrakem a sondou) získáváme podrobné informace za pomocí nových technologií jako jsou digitální rentgen a intraorální kamera. Na výsledky tohoto vyšetření není nutné čekat. Snímky se v krátkém okamžiku objeví na monitoru přímo před Vámi a nález je možné ihned s lékařem společně analyzovat.

Při sestavování léčebného plánu bereme do úvahy všechny individuální aspekty Vašeho případu.

Jak jsme již uvedli mezi standardní metody vyšetření chrupu na přítomnost kazu patří vyšetření pohledem a ručním sondou. Takto lze ovšem zjistit pouze zlomek z přítomných kazů. Kazy vzniklé v mezizubí lze takto odhalit jen tehdy, jsou-li dostatečně veliké a probarvují-li zub, nebo když už došlo k prolomení skloviny do dutiny kazu.

Abychom byli schopni odhalit všechny mezizubní a fissurální kazy už v počátečním stadiu, používáme rutinně specializovaná přístrojová vyšetření:

Bitewing

nebo-li skusový snímek, zachytí korunky zubů horní i dolní čelisti. Na tomto snímku je možné sledovat i drobná poškození povrchu zubu až po defekty jeho vnitřních částí už od velmi časných stádií kazu. Rovněž jsme schopni odhalit většinu kazů přítomných pod výplněmi. Až 85% zubních kazů lze při preventivním vyšetření zjistit pouze díky této technice. Jenom díky tomuto vyšetření včas ošetříme kazy, které by jinak nepovšimnuty pravděpodobně způsobily mnohem větší destrukci zubu nebo nevratné poškození zubní dřeně.

Záchovné vyšetření

Zubní kaz

Zubní kaz je nejrozšířenější chorobou ústní dutiny. Znamená poškození zubů způsobené činností baktérií a mikroorganismů. Tyto baktérie se nachází ve zvýšeném množství v zubním povlaku, který pokrývá povrch zubu v případě nedostatečné ústní hygieny. Na nevyčištěných místech se tento povlak vrství a hromadí.

Baktérie povlaku uvolňují toxické látky, které mění cukry v kyseliny. Tyto kyseliny následně narušují povrch zubu a usnadňují tak průnik baktérii dovnitř zubu a vytvoření zubního kazu. Tento povlak může časem i zmineralizovat a vytvořit zubní kámen.

Kompozitní (bílá) výplň

Bílá nebo-li fotokompozitní výplň Italdent je vysoce estetickou náhradou časti zubu. Tato výplň je přesně v barvě a tvaru Vašeho zubu. Právě proto je její využití nenahraditelné zejména v předním úseku chrupu. Při zhotovování bílých výplní je však naprosto nutné suché okolí zubu, proto je při snaze o dosažení optimálního a dlouhodobého výsledku zapotřebí perfektní hygiena bez krvácivosti dásní.

Amalgamová výplň

Amalgam je výplňový materiál, který se na trhu objevuje již téměř 200 let a má ve stomatologii stále své místo. Právě proto máme o jeho vlastnostech dostatek informací. Bylo už mnoho pokusů nahradit tento materiál jinou výplňovou hmotou a vyhnout se tak sporům ohledně jeho škodlivosti. V některých situacích poskytuje při ošetření ekonomicky dostupné řešení s dobrou dlouhodobou prognózou.

Endodoncie (ošetření kořenových kanálků)

Endodoncie je léčba komplikací zubního kazu, tedy zánětu a onemocnění nervového systému zubů (kořenových kanálků). V těchto případech se odstraní poškozený nerv, pročistí se zbylé prostory, které se následně dobře zaplní a utěsní kořenovým výplňovým materiálem.

Předpokladem úspěšného ošetření je důkladné pročištění kanálků a jejich utěsnění, aby se zabránilo dalšímu průniku infekce. Další pronikání infekce, při nedostatečném utěsnění kořenového systému, je často příčinou pozdních obtíží (bolest již „mrtvého“ zubu) a vytvoření ložiska infekce v kosti (váček). Pokud při vyšetření zjistíme nedostatečné zaplnění, je nutné provést nové ošetření, které umožní zhojení zánětlivého ložiska. U postranních zubů (malé i velké stoličky) je nutné po dokončení kořenového ošetření zub vyztužit dostavbovým čepem a zakrýt polokorunkou nebo korunkou, aby se předešlo nebezpečí jejich rozlomení.

Prevence a hygiena

Pravidelná dentální hygiena předchází vznikům zubních kazů a zánětů v ústní dutině. Dokáže také zastavit či vyléčit již vzniklá onemocnění úst. Díky důkladné péči se z dosud obávaných návštěv zubaře stane příjemná záležitost.Po důkladném vyšetření klasickém i rentgenovém zubní lékaři nejprve odstraní ultrazvukovými přístroji i ručními nástroji zubní kámen a plak. Tím je zajištěno důkladné odstranění zubního kamene nad dásní i pod ní a vyhlazení kořene u parodontózních zubů.

Depurací (leštěním zubů) se odstraní pigmentace z čaje, kávy nebo kouření a docílí se hladkého povrchu zubů. Do budoucna tak dojde k výraznému snížení počtu bakterií v dutině ústní.

Novinkou v ordinaci je ultrazvukový přístroj PerioScan, který sám rozpozná zubní kámen i tam, kde je okem neviditelný, a dokáže jej šetrně odstranit.

Air-flow (pískování) pomůže tam, kde depurace nestačí. Jde o výborného pomocníka při čištění pigmentací v mezizubních prostorech, fisurách (drážky na stoličkách) a u zubů s fixními rovnátky.

Kontraindikace: Akutní zánět dásní, těhotenství, astma a dýchací problémy.

Protetické ošetření

Cílem protetického ošetření je nahradit chybějící zub či skupinu zubů, případně nahradit takovou část, která byla znehodnocena kazem nebo úrazem.Jeho principem je připevnění zvoleného typu náhrady na upravený zdravý kořen zubu. Zubní náhrady zhotovujeme fixní nebo snímatelné, vždy na základě individuálního řešení pro každého pacienta.

Korunka

Korunka je obal zubu, vytvořený v laboratoři, který zcela funkčně i esteticky nahradí poškozený nebo ztracený zub. Z materiálu používaném v naší ordinaci si můžete vybrat mezi korunkou celokeramickou nebo metalokeramickou.

Celokeramické korunky jsou tvořeny opět ze dvou vrstev. Speciální keramika s výbornými mechanickými vlastnostmi dodává náhradě dostatečnou pevnost, stejně jakou u metalokeramiky kov. Na rozdíl od kovové konstrukce však propouští částečně světlo, což se projeví přirozenějším působením barev.

Metalokeramické korunky jsou standardem pevných náhrad. Vnitřek korunky je zhotoven z kovu (slitiny obecných nebo ušlechtilých kovů) a zajišťuje pevnost. Vně je kov pokryt vrstvou keramiky, která co nejvěrněji napodobuje barvou a tvarem původní zub.

Můstky

Pokud chceme nahradit chybějící zub jiným způsobem než implantátem, zvolíme fixní můstek, to znamená náhradu, která je pevně nalepená na obroušené zuby. Překlenuje mezeru z jednoho zubu na druhý, přičemž materiál používáme stejný jako u korunky, to znamená metalokeramiku a celokeramiku.

Faseta

Faseta je tenký plátek materiálu (keramiky nebo kompozitu), který může změnit tvar nebo barvu u jednoho i více zubů, případně i modifikovat celý úsměv. Po jemném obroušení přední části zubu se faseta na tento zub přilepí. Funkčně a pocitově je stejná jako vlastní zub a pouhým okem je nerozpoznatelná.

Inlay, onlay

Inlay je výplň v postranním zubu která se zhotovuje nepřímým způsobem. Po odstranění kazu a otisku se zhotovuje v laboratoři. Do zubu se následně vlepí cementem nebo pryskyřicí. Onlay se zhtovuje stejným způsobem jako inlay. Svým rozsahem nahrazuje jeden nebo více hrbolků postranního zubu. Materiály používané k výrobě inlaí a onlaí mohou být zlato, keramika nebo kompozit.

Snímatelné náhrady

Jako provizorní a někdy i definitivní řešení lze vyrobit snímací pryskyřičnou náhradu, která nahrazuje větší počet chybějících zubů, případně nahrazuje ztrátu všech zubů.

Implantologie

Zubní implantologie je nedílnou součástí stomatologie a zabývá se nahrazováním špatných nebo ztracených zubů. Zubní implantáty jsou umělou náhražkou kořene zubu a dá se říci, že podobně i vypadají. Jsou vsazeny do kosti a do nich se většinou šroubky upevňuje buď korunka nebo při nahrazování více zubů můstek. Dokonalé přijmutí nebo lépe vhojení implantátu v čelisti je dnes vysoce spolehlivé.

Co je zubní implantát?

Přestože hovoříme o tak zvaných nastřelovacích zubech, jedná se o titanový váleček opatřený závity podobný šroubu, který se zavádí (šroubuje) do vytvořených otvorů v kosti. Výkon se provádí v místním znecitlivění. V případě delších výkonů nebo na přání pacienta je možné provést výkon v analgosedaci nebo celkové anestézii.

Zavedení jednoho zubního implantátu trvá přibližně 20 minut. Pokud je před implantací nutno upravit objem nebo kvalitu kosti (augmentace), tak samotná implantace následuje zhruba až za 4 – 6 měsíců po augmentaci. Po operačním výkonu necháváme implantáty vhojovat většinou zakryté pouze šroubkem 2 až 3 měsíce.

Poté je zubní implantát již pevně spojený s okolní kostí. Odstraníme krycí šroubek a do implantátu našroubujeme protetický pilíř (abutment), který vypadá jako čep a již vyčnívá do ústní dutiny. Na něj cementujeme korunku nebo můstek.

V některých situacích je možné zubní implantáty spojit s můstkem ve stejný den, kdy byly zavedeny. Jedná se o situace, kdy zavádíme větší počet implantátů a můstek, který pacient stále nosí v ústech je provizorní a vyměňuje se za definitivní po 3 až 4 měsících.

Životnost zubního implantátu je ovlivněna mnohými faktory. K nejdůležitějším patří správná hygiena, péče o implantáty, kvalita a objem kostní hmoty v čelisti, zdravotní stav.

Pro koho je zubní implantát určen?

Zubní implantát je určen každému, kdo si přeje moderní, šetrnou a funkční náhradu zubu. Výjimku tvoří pacienti s těžkou formou cukrovky, s vážnou poruchou srážení krve a silní kuřáci. Dolní hranice pro zavedení implantátu je podmíněna ukončením růstu čelisti, to znamená zhruba ve věku 15-16 let. Horní hranice omezena není.

Zubní implantáty jsou v současnosti standardní materiály, které nahrazují jeden či více chybějících zubů.Samotný implantát je umělý kořen na který následně nasedá zubní korunka, můstek, či náhrada. Zavedení implantátů se provádí v rámci ambulantního chirurgického zákroku. Díky špičkovým technologiím není zákrok pro pacienta nikterak nepříjemnou zkušenosti. Po zavedení implantátu je nutno jej nechat v čelisti zahojit.

Zubní implantáty tvoří fantastickou estetickou a funkční náhradu zubů. Nespornou výhodou zubních implantátů je fakt, že není nuntné obrušovat ostatní zuby tak jako při instalaci zubího můstku.

Domácí bělení zubů

Při domácím bělení zubů se využívají gely s menší koncentrací H2O2, který je v bělícím přípravku dodáván jako karbamid peroxidu. Gel si nanáší sám pacient do plastových nosičů, které byly vyrobeny v zubní laboratoři přesně podle otisků jeho chrupu,které zhotovil lékař v ordinaci. Nosiče s gelem si pak pacient zavede do úst, kde zůstávají po potřebnou dobu, kterou určí lékař.Výhodou je šetrnost k zubní sklovině, regulace výsledného odstínu, možnost využít nosiče a zbylý gel při opakování bělení, např. po 1 roce, když už máte pocit, že zuby jsou opět zabarveny.
Při dodržení pokynů zubního lékaře a při pravidelných kontrolách v průběhu bělení se jedná o velmi bezpečnou metodu.

Časový plán bělení:

Při první návštěvě provede zubní lékař otisk čelistí (první obrázek).
Ve druhé návštěvě lékař předá gelové nosiče (druhý obrázek) zhotovené v laboratoři spolu s gelem (třetí obrázek) a instrukcemi jak vše správně aplikovat.

Anestezie

Místní znecitlivění

Většinu zákroků v ústech provádíme v místním (lokálním) znecitlivění. K němu používáme nejnovější dostupná lokální anestetika, která jsou šetrná k organismu a nijak výrazně ho nezatěžují.

U pacientů se zdravotními riziky, používáme speciální preparáty určené pro rizikové skupiny. Před vlastní aplikací znecitlivující injekce nanášíme na místo vpichu znecitlivující gel, aby tato část výkonu nebyla nepříjemná. Bolestivé a nepříjemné ošetření je dávnou minulostí.

V ordinace lze platit hotově i kartou. Máme k dispozici také Wi-Fi.
platba
© 2014 Primastom. Všechna práva vyhrazena.